Màster en Hisenda Pública, Sistema Impositiu i Procediments Tributaris. Títol propi de la UIB (64 ECTS). 2022/23

Matrícula: 

 • Reserva de plaça: 800 euros
 • Preu màster complet: 5.900 euros
 • Restant a pagar de comptat o fraccionat: 5.100 euros
 • Pagament fraccionat sense interessos
  2 mesos (import de cada quota) novembre i febrer: 2.550 euros / mes
 • Formes de pagament: Targeta de crèdit, dèbit o domiciliació bancària
 • Preu pels graduats en ADE: 5700 euros. Aquests alumnes sols han de cursar l'assignatura de 'Comptabilitat II'. L'assignatura de Comptabilitat I se'ls convalida automàticament

Hi ha la possibilitat de matricular-se només a assignatures concretes; pots consultar el preu al document adjunt. La matrícula de les assignatures soltes es pot formalitzar fins 3 dies abans de l'inici de cada assignatura.

Ajuts de matrícula

1. S'atorgaran quatre ajuts de la meitat de l’import total de la matrícula entre l’alumnat que ho sol·liciti i compleixin els següents requisits:

 • Tenir el títol de graduat, o equivalent, per la UIB en el moment de sol·licitar la matrícula
 • Estar matriculat del màster complet.
 • Trobar-se en situació legal de desocupació en el moment de matricularse al máster.

Termini de sol·licitud: fins al 15 de setembre de 2022

Com sol·licitar-ho:

 • Formalitzar la matrícula des del web del curs
 • Realitzar el pagament del primer termini.
 • Enviar un mail de sol·licitud a elena.vallespir@fueib.org adjuntat l’expedient acadèmic

La direcció del màster valorarà la documentació aportada pels sol·licitants, durant el mes de setembre i es resoldrà l'1 d'octubre de 2022

2. Es farà un 10% de descompte als col·legiats de COTME, GA, CEIB o ICAIB que ho acreditin en el moment de formalitzar la matrícula i estiguin matriculats al curs complet, sempre que n'hi hagi un mínim de dos alumnes de cada col·legi.

Únicament es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no realització del curs.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme.

Preus de les assignatures Curs, Dret, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Presencial
Matrícula oberta