2021-2022 Prova Lliure Català C1 (maig 2022)

Examen lliure presencial a Mallorca, Menorca i Eivissa de llengua catalana nivell C1.

Els cursos i els exàmens de Català del Servei Lingüístic es fan d'acord amb el Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar en aquest enllaç

Opuscles de nivell i models oficials d'exàmens.

Els opuscles dels certificats de llengua catalana contenen la descripció del nivell, els objectius i l'avaluació. Així mateix inclouen l'estructura, la valoració de la prova i un model de prova.

Podreu consultar opuscles de nivell i models oficials d'exàmens al següent enllaç

Qualificacions provisionals part escrita nivell C1

  • Aquesta graella recull les qualificacions provisionals de la part escrita de l'examen (àrees 1, 2 i 3). Heu d'obtenir una puntuació mínima exigida per a cada àrea; si no és així, no sou aptes i ja no fareu la prova oral. Els examinands que no hi surten són no presentats.
  • Si heu resultat aptes, us convocam per a la prova d’expressió i interacció orals (àrea 4), que tindrà lloc, el dia i a l’hora que us hem assignat a la llista, dilluns dia 30 o dimarts dia 31 de maig, segons pertoqui, a l’aula 2b i 7 de l’edifici Antoni M. Alcover i Sureda (campus universitari) o a cada una de les seus universitàries.
  • Si no heu estat aptes en la part escrita de l’examen i voleu revisar-la, ens ho heu de demanar per escrit a través d’aquesta adreça de correu electrònic <uibtalent@fuib.org> els dies 23 i 24 de maig. Es faran les revisions pertinents i us contestarem per escrit.
  • Dia 26 de maig es publicaran les notes definitives de la part escrita.
Qualificacions provisional prova escrita català C1 Convocatòries, Cursos d'idiomes, Humanitats, Presencial, UIBTalent