Curs de Llengua de Signes Espanyola A1

El cost del curs és de 250€.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul•lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d’alumnes per a que es pugui impartir.

Es retornarà l’import de la matrícula en cas de no admissió de l’alumne o anul•lació del curs.

A distància, Centres educatius, Curs, Cursos d'especialització, Educació, Educació i Psicologia, Presencial, UIBTalent