2021-2022 Especialista Universitari en Coeducació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

La Coeducació és un model educatiu integral que té per objectiu l'assoliment de la igualtat entre dones i homes, ensenyant i aplicant el respecte a les diferències i la diversitat amb l'objectiu d’assolir una escola lliure de prejudicis i estereotips.  

La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat entre dones i homes de les Illes Balears i el Pacte d’Estat contra la violència de gènere preveuen tota una sèrie de mesures adreçades a aconseguir un model coeducatiu, que ha d’estar basat en el desenvolupament integral de la persona al marge d’estereotips i rols segons el sexe, l’orientació i la identitat sexual, el rebuig a qualsevol tipus de discriminació, el tractament de la diversitat afectiva i sexual i la garantia d’una orientació acadèmica i professional no esbiaixada pel gènere. 

L’escola coeducadora és un dret dels infants, que han de poder desenvolupar-se personal i socialment d’acord amb les exigències d’una societat del segle XXI, en la qual els rols de gènere tradicionals són cada cop més disfuncionals i perjudicials per a les persones i les comunitats.

La formació del professorat és condició imprescindible per tal d’avançar en la implementació d’aquest model educatiu.

Conferència "Els reptes de l'escola coeducativa"

Conferència oberta

El dilluns 13 de desembre, de les 16 a les 18 hores, se celebrarà la conferència oberta «Els reptes de l'escola coeducativa», una activitat gratuïta que es podrà seguir en directe des de ZOOM. La xerrada serà impartida per la senyora Marina Subiras i Martori, catedràtica emèrita de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i està oberta a totes les persones interessades en aquesta temàtica. Inscripció prèvia aquí

En què consisteix

El postgrau té com a objectiu fonamental facilitar al professorat d'ensenyament no universitari els coneixements, les eines i les estratègies necessàries per la transformació dels centres educatius en escoles coeducadores mitjançant el desenvolupament de les competències següents: 

1. Identificar i analitzar les característiques i els processos d’aprenentatge dels gèneres en les societats contemporànies.
2. Dissenyar, implementar i avaluar pràctiques educatives basades en el desenvolupament integral de la persona al marge d’estereotips i rols segons el sexe, l’orientació i la identitat sexual.
3. Desenvolupar una orientació acadèmica i professional no esbiaixada pel gènere.
4. Dissenyar, implementar i avaluar plans de coeducació als centres educatius.

El curs s’organitza al voltant de cinc mòduls, cada un dels quals inclou diversos tipus d’activitats i és impartit per especialistes provinents de les universitats, els centres educatius, els organismes d’igualtat i els moviments feminista i LGTBIQA+.

Adreçat a

·  Al professorat dels diferents nivells de l'ensenyament no universitari.

·  A les titulades i els titulats universitaris en especialitats relacionades amb l'Educació i/o que es volen dedicar professionalment a l’ensenyament.

Criteris d’admissió

S'admetrà, per ordre d'inscripció, els professors i professores d’ensenyaments no universitaris i, sempre que quedin places, s’admetrà també per ordre d’inscripció els titulats i titulades universitaris que vulguin dedicar-se a l’ensenyament.

Curs, Educació, Educació i Psicologia, Eivissa, Especialista Universitari, Estudi propi, Formentera, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent