2021-2022 Expert Universitari en Matemàtiques de l’Educació Primària. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

L'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques han experimentat un canvi substancial a les darreres dècades, fruit de molts d'esforços de mestres, professors i investigadors. Aquest estudi té com a intenció principal proporcionar noves metodologies als professionals de l'educació primària que puguin aplicar a l'aula.

Aquest curs pretén formar en didàctica de les matemàtiques als mestres, pedagogs i educadors que treballin a l'educació primària o que hi estiguin relacionats a partir de diferents visions sobre l'aprenentatge i l'ensenyament de la matèria. També es vol aportar el coneixement d'experiències escolars que segueixin metodologies innovadores a l'aula, contrastades al llarg del temps i que puguin servir com a reflexió per als docents.

En cas que hi hagi més demanda que places disponibles, es prioritzaran, en primer lloc, els candidats que exerceixin de mestres i, en segon lloc, l'ordre inscripció una vegada complert el primer requisit. És imprescindible que els candidats acreditin que estan en actiu mitjançant un certificat expedit per l'escola.

Sessió informativa

Vine a la sessió informativa d'aquest estudi propi el pròxim 22 de setembre a les 17:30h a l'edifici Antoni Maria Alcover.

Registra't i aprofita aquesta oportunitat per conèixer de la mà de la direcció el programa del curs. INSCRIPCIÓ AQUÍ

T'esperam

Adreçat a

Diplomats en qualsevol de les especialitats de Mestre: Primària, Infantil, Educació Especial...
Llicenciats i graduats en Psicologia, Pedagogia i Psicopedagogia.
Graduats en Educació Primària, Educació Infantil i Pedagogia.
Llicenciats, graduats i diplomats amb interès en la temàtica.

En cas que el nombre de matrícules superi les places ofertes, es prioritzaran les inscripcions dels mestres d'educació primària en actiu.

Centres educatius, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta