2020-2021 Diploma Universitari de Legislació Lingüística i Drets Lingüístics. Títol propi de la UIB (6 ECTS)

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

El diploma aborda el marc legal i jurisprudencial de la llengua catalana a l'estat espanyol i els drets lingüístics que se'n deriven, amb especial referència a la situació de les Illes Balears. De la mà d’especialistes en legislació lingüística i drets lingüístics, es posen a l’abast dels interessats les bases formatives i els instruments adients per familiaritzar-se amb la problemàtica que caracteritza la regulació jurídica de la convivència de llengües en contextos plurilingües, el model juridicolingüístic de la Constitució de 1978, el règim jurídic del català als diferents territoris del domini lingüístic o els drets lingüístics dels parlants i els mecanismes que en garanteixen la tutela.

Adreçat a

Aquesta formació està dirigida especialment a:

— Graduats i estudiants de Dret o Ciències Polítiques

— Graduats i estudiants de Llengua i Literatura Catalanes (o titulacions equivalents)

— Graduats i estudiants d'altres titulacions i persones interessades a conèixer el marc legal de la llengua catalana i els drets lingüístics que en deriven.

Modalitat

El curs se durà de forma presencial a Mallorca, i amb presencialitat virtual pels matriculats de Menorca, Eivissa i Formentera.

El curs s'impartirà virtualment, (a través de BBC) en cas de necessitat per raons sanitàries.

Criteris admissió

Si hi hagués un nombre de matrícules més elevat que el nombre de places, hi tindran prioritat:

1. En primer terme els graduats/llicenciats i, subsidiàriament, els estudiants d'aquestes titulacions i per aquest ordre: Dret, Ciències Polítiques o Llengua i Literatura Catalanes (o titulacions equivalents).

2. En segon terme, els graduats/llicenciats i, subsidiàriament, els estudiants d'altres titulacions.

En tercer lloc, públic en general.

En cas d'empat dins d'alguna d'aquestes tres categories, es prioritzarà qui tengui un nivell més elevat de llengua catalana acreditat amb certificació oficial.

Publicació llistat alumnes admesos 26 d'octubre

Llistat definitiu admesos Curs, Diploma Universitari, Dret, Educació, Estudi propi, Humanitats, Presencial, UIBTalent