2020-2021 Expert Universitari en Matemàtiques de l’Educació Primària. Títol propi de la UIB (15 ECTS). Any acadèmic 2020/21

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

L'ensenyament i l'aprenentatge de les matemàtiques han experimentat un canvi substancial a les darreres dècades, fruit de molts d'esforços de mestres, professors i investigadors. Aquest estudi té com a intenció principal proporcionar noves metodologies als professionals de l'educació primària que puguin aplicar a l'aula.

Aquest curs pretén formar en didàctica de les matemàtiques als mestres, pedagogs i educadors que treballin a l'educació primària o que hi estiguin relacionats a partir de diferents visions sobre l'aprenentatge i l'ensenyament de la matèria. També es vol aportar el coneixement d'experiències escolars que segueixin metodologies innovadores a l'aula, contrastades al llarg del temps i que puguin servir com a reflexió per als docents.

En cas que hi hagi més demanda que places disponibles, es prioritzaran, en primer lloc, els candidats que exerceixin de mestres i, en segon lloc, l'ordre inscripció una vegada complert el primer requisit. És imprescindible que els candidats acreditin que estan en actiu mitjançant un certificat expedit per l'escola.

Cloenda edició 2020/21

L'acte de cloenda de la cinquena edició del curs es durà a terme el divendres 28 de maig a les 17:30h a la sala d'actes de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

Es realitzarà la conferència "Competències, experiències i emocions", a càrrec del senyor Anton Aubanell Pou, professor de didàctica de les matemàtiques, especialista en materials manipulatius. Membre del Grup Cúbic de Didàctica de la Universitat de Barcelona i membre fundador del Museu de Matemàtiques de Catalunya.

La conferència s'adreça a mestres en actiu, futurs mestres, formadors de mestres i altres professionals interessats en l'educació matemàtica.

Les places per poder assistir a l'acte de forma presencial són limitades, així que també se podrà seguir a través de ZOOM en aquest enllaç. Codi accés 207

Per poder participar, en qualsevol de les dues opcions, és necessari inscriurer-se a través del següent formulari: inscripció

Places limitades!

Adreçat a

Diplomats en qualsevol de les especialitats de Mestre: Primària, Infantil, Educació Especial...
Llicenciats i graduats en Psicologia, Pedagogia i Psicopedagogia.
Graduats en Educació Primària, Educació Infantil i Pedagogia.
Llicenciats, graduats i diplomats amb interès en la temàtica.

Centres educatius, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Presencial, UIBTalent