2020-2021 Dret Civil Balear 2020/21

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Aquest curs proporcionarà als participants una sòlida base acadèmica sobre la formació i l'actualitat del Dret Civil Balear, seguint una metodologia en línia que privilegia la comoditat personal dels participants i aposta per un estudi a partir de la reflexió, el comentari i la resolució de casos teòrics-pràctics a partir del maneig del material facilitat.

El curs es realitza en la modalitat a distància i té una temporització per unitats temàtiques amb una duració global d'un semestre.

Cada unitat és avaluada amb la realització d'activitats o proves online en el cas que l'estudiant vulgui obtenir un certificat d'aprofitament del curs.

Programa Dret Civil Balear 2020/21

Adreçat a

Llicenciats o graduats en Dret o en Ciències polítiques que vulguin aproximar-se al Dret civil balear o vulguin reciclar els seus coneixements sobre Dret civil balear.

Idioma

L'idioma vehicular del curs serà el castellà. El material proporcionat (sentències, documents...) s'utilitzaran sempre en la llengua en la qual hagin estat escrits (castellà o català).

A distància, Curs, Cursos d'especialització, Dret, UIBTalent