2020-2021 Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS). Any acadèmic 2020/21

Les intervencions assistides amb animals (IAA) consisteixen a emprar una sèrie de recursos que ofereix la interacció amb l'animal amb finalitats terapèutiques, educatives o socials.

Aquest postgrau se centrarà en l'abordatge de les intervencions assistides amb cans i cavalls des dels àmbits de la salut, educatiu i psicosocial.

L'ús d'animals com a agents socialitzadors i motivadors té una llarga història en països com Anglaterra, Alemanya o els EUA, però l'ús dels animals extensiu, documentat i amb evidència científica és relativament nou al nostre país, i és considerat com un camp professional emergent.

Adreçat a

S'ofereix a graduats de diferents disciplines de l'àmbit educatiu, social i de les ciències de la salut, ja que, a les IAA, l'usuari rep estímuls que treballen totes les àrees de la persona, utilitzant la relació amb l'animal com a mitjà. Per aquest motiu, s'ha cregut oportú realitzar una formació multidisciplinària oferint-la a un ampli ventall de professionals (mestres, treballadors socials, educadores sociales, fisioterapeutes, psicòlegs, etc.). No s'admetran alumnes d'àmbit diferents als enunciats. L'accés de qualsevol altre perfil, haurà de ser autoritzat per la direcció del curs.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Centres educatius, Centres sanitaris, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Dislèxia, Educació, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Infància, Presencial, Psicologia educativa, UIBTalent