Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Preus i condicions

El cost del curs és de 2.500 euros.

Possibilitat de realitzar el pagament en tres terminis.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes perquè es pugui dur a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o no realització del curs.

Centres educatius, Centres sanitaris, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Dislèxia, Educació, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Infància, Presencial, Psicologia educativa, UIBTalent