Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Competències

Conèixer i comprendre el comportament de l'animal a l'hàbitat natural i en estat domèstic, per adquirir les habilitats necessàries per realitzar el maneig, la cura i l’elecció correcta i segura de l’animal.

Conèixer i comprendre els efectes i els recursos terapèutics, educatius i/o socials que ofereix la interacció amb l’animal sobre els quals es fonamenten les intervencions assistides amb animals.

Saber dissenyar un pla d’intervenció i executar-lo afegint les modificacions oportunes per ajustar-lo als nous contextos terapèutics, i realitzar un seguiment i avaluació dels resultats obtinguts amb la intervenció, per actualitzar un pla d’intervenció, o bé redactar un informe final.

Avaluació

L'avaluació del curs serà amb:

  • Avaluació contínua a través d'autoavaluacions de cada mòdul (Aula Digital).
  • Elaboració d'un treball final de postgrau i presentació d’aquest.
  • Pràctiques: informe del tutor.
  • Prova d’equitació i intervenció amb cans (dues convocatòries).

Idioma

El curs s'impartirà en català i castellà

Dates i horaris

Data d'inici: 25/01/2020.
Data de finalització: 17/12/2021.
Els dissabtes i diumenges de 9 a 14 hores i de 15.30 a 18.30 hores un cap de setmana de cada a mes. A més s'afegeix un segon cap de setmana per la pràctica de munta.

Les dates previstes pels seminaris són:

25/26 de gener, 8/9 de febrer, 7/8 de març, 4/5 d'abril, 9/10 de maig, 6/7 i 27/28 de juny, 5/6 de setembre, 3/4 d'octubre, 7/8 de novembre, 12/13 de desembre de 2020 i 16/17 de gener de 2021.

Centres educatius, Centres sanitaris, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Dislèxia, Educació, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Infància, Presencial, Psicologia educativa, UIBTalent