Especialista Universitari en Intervencions Assistides amb Animals. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Programa

Mòdul I: Principis de la relació humà - animal (1,5 ECTS)

 • Desenvolupament i models de la relació humà-animal: inici de les IAA.
 • Empatia en animals no humans i humans.
 • El vincle amb el ca i amb el cavall.
 • Beneficis de les IAA en l'àmbit físic, psicosocial i educatiu

Mòdul 2: Principis i coneixament profund de les IAA (4,5 ECTS)

 • Anàlisi comparativa de la biomecànica de la munta i habilitats bàsiques (marxa, sedestació i bipedestació).
 • Rehabilitació de l'equilibri mitjançant les teràpies assistides amb cavalls (TAC).
 • Intervenció postural i aprenentatge motriu a les TAC.
 • Transferències a les intervencions assistides amb cavalls (IAC).
 • Tècnica de backriding (munta bessona).
 • Regulació de to en les TAC.
 • Rehabilitació física amb el ca de teràpies.
 • Integració sensorial.
 • Programes d’intervencions assistides amb cans (IACa) en l’àmbit sanitari.
 • Intervenció en població en risc d’exclusió social, població tutelada i penitenciària.
 • Intel·ligència emocional i habilitats socials.
 • Intervenció en el trastorn mental greu (TMG) amb cans i cavalls.
 • Intervenció en l’envelliment amb cans.
 • Recursos tècnics per aplicar en el volteig terapèutic.

Mòdul 3: Aspectes de projecte i estructura organitzacional (1,5 ECTS)

 • Introducció i estructura de sessions a les IAC i les IACa.
 • Pla d’intervenció a les TAA.
 • Competències del terapeuta.
 • Paper del guia a les intervencions assistides amb cavalls (IAC).
 • Paper del tècnic a les intervencions assistides amb cans (IACa).

Mòdul 4: Selecció i entrenament dels animals a les IAA (1,5 ECTS)

 • Criteris de selecció del ca.
 • Criteris de selecció del cavall.
 • Etologia del cavall.
 • Comunicació i comportament del ca.
 • Etologia del ca.
 • Benestar del ca de teràpia.
 • Benestar del cavall de teràpia.

Mòdul 5: Aspectes veterinaris mèdics i biològics (1,5 ECTS)

 • Processos cognitius.
 • Actuació en cas de caiguda.
 • Biomecànica humana.
 • La medicació en la patologia neurològica.
 • Fisiologia de l’equilibri.
 • Principis de conducta i aprenentatge humà.

Mòdul 6: Psicologia educativa i pedagogia (1,5 ECTS)

 • Llenguatge i lectoescriptura.
 • Programes educatius assistits amb animals.
 • Intervenció en el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) i en els trastorns de l’espectre autista (TEA) amb animals.

Mòdul 7: Principis ètics (1,5 ECTS)

 • Ètica i legislació vigent sobre les TAA.

Mòdul 8: Coneixement de l'animal (1,5 ECTS)

Treball final de postgrau (7,5 ECTS)

Pràctiques externes (6 ECTS)

Centres educatius, Centres sanitaris, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Dislèxia, Educació, Educació i Psicologia, Especialista Universitari, Estudi propi, Infància, Presencial, Psicologia educativa, UIBTalent