Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Titulacions que se poden obtenir

"Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori. Títol propi de la UIB (30 ECTS)". Per aquelles persones aquelles persones amb titulació universitaria reglada.

"Diploma Universitari de Dret Urbanístic i Ordenació del Territori. Títol propi de la UIB (30 ECTS)". Per aquelles persones amb accés a la Universitat o equivalent.

"Diploma de Dret Urbanístic i Ordenació del Territori. Títol propi de la UIB (30 ECTS)". Per aquelles persones sense accés a la universitat.

Curs, Dret, Educació, Eivissa, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Estudi propi, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent