2019-2020 Especialista Universitari en Dret Urbanístic i Ordenació del Territori. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

L'ordenació del territori s'ha convertit des de fa molt de temps en un tema jurídic i polític important a les Illes. Degut a la incidència del fenomen turístic i la bellesa del paisatge insular, la pressió edificadora i d'ús del territori en general, ha convertit aquestes matèries en temes de permanent actualitat en la política autonòmica. A més, això ha generat una notable activitat jurídica en aquest aspecte, que moltes vegades es tradueixen en conflictes judicials.

Per això, les recents reformes de la legislació urbanística que s'han aprovat, com la Llei 12/2017, d'Urbanisme de les Illes Balears; així com la modificació de la legislació urbanística estatal al 2015, són factors indubtablement importants que fan oportú realitzar aprenentatges de tercer cicle especialitzats en urbanisme i ordenació del territori. Així, s'ofereix a la societat balear la possibilitat d'obtenir títols acadèmics de postgrau en aquests temes. Per tant, aquest curs pretén formar expertes en les activitats d'ordenació, gestió i control de les polítiques territorials i urbanístiques.

Així doncs, el programa del curs té un destacat component jurídic, però està dissenyat des d'una perspectiva multidisciplinar, el que fa que sigui idoni per qualsevol graduat o titulat superior que vulgui adquirir una nova dimensió professional en aquest camp. A més, està pensat en l'aplicabilitat per a la Comunitat de les Illes Balears, ja que el dret urbanístic s'ha convertit en competència fonamental autonòmica. Per això, el curs centra part de la seva atenció en els condicionants que es donen, la normativa i la realitat urbanística d'aquesta comunitat concreta. D'aquesta manera, és una oportunitat immillorable de formar-se per tots aquells interessats en aquests temes que ja desenvolupen una activitat professional a les Illes o que projectes fer-ho en un futur.

Aquest curs s'ofereix per videoconferència a Menorca i Eivissa.

També es poden cursar aïlladament un o més dels mòduls que el conformen:

Mòdul 1: Ordenació del territori. Del mes d'octubre al mes de desembre 2019.
Mòdul 2: Propietat del sòl i planejament urbanístic. De dia 12 de desembre de 2019 fins al mes de març 2020.
Mòdul 3: Gestió urbanística. Llicències. Del mes de març al mes de maig de 2020.
Mòdul 4: Disciplina urbanística. Altres perspectives. Del mes de maig al mes de juny del 2020.
Projecte final de curs.

Adreçat a

Advocats, funcionaris, arquitectes i professionals de l'urbanisme i llicenciats, graduats i diplomats universitaris en general.

Curs, Dret, Educació, Eivissa, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Estudi propi, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent