Curs d'Actualització Universitària: Com es poden Dirigir i Motivar Equips de Treball. Títol propi de la UIB (6 ECTS). Any Acadèmic 2019-20

  • Matrícula: 250€, es poden pagar amb targeta de crèdit online o realitzar un ingrès bancari.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió o anul·lació del curs.

A distància, Curs d'Actualització Universitària, Curs, Dret, Educació i Psicologia, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Humanitats