Especialista Universitari en Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 ECTS). 2019-20

Titulacions que es poden obtenir

  • Especialista Universitari en Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 ECTS). Per a alumnes amb titulació universitària reglada.
  • Diploma Universitari de Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 ECTS). Per a alumnes amb accés a la Universitat.
  • Diploma de Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 ECTS). Per a alumnes sense accés a la Universitat.

 

Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Dret, Educació i Psicologia, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Humanitats, Presencial