2019-2020 Especialista Universitari en Direcció de Projectes (Project Management). Títol propi de la UIB (30 ECTS). 2019-20

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Un projecte és un conjunt d'activitats, planificades, executades i supervisades que, amb recursos finits, té com a objectiu crear un producte, resultat o servei únic. Un projecte pot consistir en desenvolupar un nou sistema d'informació, en construir un nou edifici, en treure un nou producte al mercat, en implantar una determinada tecnologia o en posar en funcionament uns nous estudis, entre moltes d'altres activitats.

El perfil professional capacitat per poder realitzar actuacions en totes les àrees de gestió d'un projecte s'anomena Director de Projectes (Project Manager). La figura de Project Manager és cada vegada més demandada en múltiples sectors del món laboral i els seus coneixements són claus en l'èxit d'un projecte.

Per dirigir i gestionar eficientment un projecte és necessari tenir coneixements en múltiples àrees de gestió:

  • Econòmica, per poder definir el pressupost del projecte i realitzar el control financer durant tota la seva execució.
  • De recursos humans, per poder decidir els perfils necessaris per realitzar cada tasca i cercar les persones que més s'adaptin a cada perfil.
  • Temporal, per poder establir i controlar el cronograma del projecte.
  • De comunicació, per poder gestionar les relacions no únicament de l’equip intern del projecte, sinó també amb el client i els proveïdors.
  • De riscs, per poder identificar les possibles causes que puguin afectar al desenvolupament previst del projecte i desviar-lo d’algun dels seus objectius, així com establir el pla de reacció en front d’aquestes incidències.
Vine a informar-te!!

El dimecres 2 d'octubre a les 18.30h es durà a terme una sessió informativa a l'aula 22 de l'Edifici Sa Riera (C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, 2n 07012 Palma).

Està obert a tothom que vulgui informar-se del curs. No cal inscripció!

Adreçat a

Qualsevol professional que vulgui adquirir competències i habilitats en el camp de la gestió de projectes, independentment del sector laboral en el qual es trobi desenvolupant la seva tasca i del tipus d'empresa, ja sigui privada, organisme públic o fundació.

Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Dret, Educació i Psicologia, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Humanitats, Presencial