Expert Universitari en Atenció Geriàtrica i Gerontològica. Títol propi de la UIB (20 ECTS). Any Acadèmic 2019-20

Titulacions que es poden obtenir

  • "Expert Universitari en Atenció Geriàtrica i Gerontològica. Títol propi de la UIB (20 ECTS)", per als alumnes amb titulació universitària reglada.
  • "Diploma Universitari d'Atenció Geriàtrica i Gerontològica. Títol propi de la UIB (20 ECTS)", per als alumnes amb accés a la Universitat.
  • "Diploma d'Atenció Geriàtrica i Gerontològica. Títol propi de la UIB (20 ECTS)", per als alumnes sense accés a la Universitat.
A distància, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Humanitats