Expert Universitari en Atenció Geriàtrica i Gerontològica. Títol propi de la UIB (20 ECTS). Any Acadèmic 2019-20

Preus i condicions de pagament

Matrícula:

  • 190€ per estudiants de la UIB, membres FAPE i entitats col·laboradores.
  • 300€ per a la resta d'alumnes.

Es poden pagar amb targeta de crèdit o mitjançant un ingrès bancari.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a que es pugui dur a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

A distància, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Humanitats