2019-2020 Expert Universitari en Atenció Geriàtrica i Gerontològica. Títol propi de la UIB (20 ECTS). Any Acadèmic 2019-20

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Aquest Expert Universitari ofereix als seus participants competències en la integració interdisciplinària en els àrees d'assistència en salut, en prevenció, promoció i investigació, proporcionant coneixements que enriqueixin les cures amb la finalitat què les persones majors millorin la seva qualitat de vida.

Té per objectiu actualitzar els coneixements, habilitats i actituds que integren les competències professionals en geriatria i gerontologia. D'aquesta forma, el curs proporcionarà eines per dissenyar, desenvolupar i avaluar programes de prevenció i intervenció en l'atenció a les persones majors.

Adreçat a

Persones interessades en Geriatria i Gerontologia: diplomats, llicenciats o graduats en Ciències de la Salut (Infermeria, Fisioteràpia, Medicina, Psicologia...).

A distància, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Humanitats