Especialista Universitari en la Indústria Nàutica: Tecnologia i Planificació. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Horari

De l'1 d'octubre de 2019 al 2 d'abril de 2020.

Els dimarts i dijous de 17:30 a 20:30 hores.

Alguns dissabtes es plantejaran visites o la realització d'algun taller.

L'horari dels Cursos d'Actualització Universitària és:

 •  CAU en Anglès Tècnic en la Indústria Nàutica. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  • Inici: 1 d'octubre de 2019
  • Finalització: 31 d'octubre de 2019
 • CAU en Energia Elèctrica als Vaixells. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  • Inici: 5 de novembre de 2019
  • Finalització: 5 de desembre de 2019
 • CAU en Mecànica i Sistemes Auxiliars. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  • Inici: 10 de desembre de 2019
  • Finalització: 23 de gener de 2020
 • CAU en Planificació en la Indústria Nàutica. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  • Inici: 28 de gener de 2020
  • Finalització: 27 de febrer de 2020
 • CAU en Equips Electrònics Marins. Títol propi de la UIB (6 ECTS)
  • Inici: 3 de març de 2020
  • Finalització: 2 d'abril de 2020

Idioma

Les classes és realitzaran en català, castellà i anglès.

 

Avaluació

L'avaluació del curs serà el resultat de la mitja de les qualificacions obtingudes en els diferents mòduls.

Cada mòdul s'avaluarà mitjançant la realització d'una prova escrita.

Aigua, Curs, Enginyeria i Arquitectura, Especialista Universitari, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Medi marí, Presencial