Expert Universitari en Matemàtiques de l’Educació Primària. Títol propi de la UIB (15 ECTS)

Estructura

  • Mòdul 1: Metodologies a la classe de matemàtiques: les coses es poden fer d'una altra manera.
  • Mòdul 2: Contextos per al disseny i gestió d'activitats matemàtiques competencials.
  • Mòdul 3: El paper de l'avaluació a la classe de matemàtiques.
  • Mòdul 4: Nombres i operacions: molt més que algoritmes tradicionals.
  • Mòdul 5: Atenció a la diversitat. Donant resposta a les necessitats de tot l'alumnat en l’ensenyament de les matemàtiques.
  • Mòdul 6: Coneixement i mesura.
  • Mòdul 7: L’aprenentatge de la geometria a partir de la visualització i la manipulació.
  • Mòdul 8: Probabilitat i tractament de la informació: la sort no està tirada.
  • Mòdul 9: Resolució de problemes: l’eix central de l’activitat matemàtica a l’aula.
  • Mòdul 10: Experiències d’aula.
Centres educatius, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Expert Universitari, Infància, Mallorca, Presencial, Psicologia educativa, UIBTalent