2019-2020 II Edició Dret Civil Balear 2019/20

Hi ha una edició més recent d'aquest curs. Podeu accedir-hi fent click aquí.

Aquest curs proporcionarà als participants una sòlida base acadèmica sobre la formació i l'actualitat del Dret civil balear, seguint una metodologia en línia que privilegia la comoditat personal dels participants i aposta per un estudi a partir de la reflexió, el comentari i la resolució de casos teòrics-pràctics a partir del maneig del material facilitat.

El curs es realitza en la modalitat a distància i té una temporització per unitats temàtiques amb una duració global d'un semestre.

Cada unitat és avaluada amb la realització d'activitats o proves online en el cas que l'estudiant vulgui obtenir un certificat d'aprofitament del curs.

Adreçat a

Llicenciats o graduats en Dret o en Ciències polítiques que vulguin aproximar-se al Dret civil balear o vulguin reciclar els seus coneixements sobre Dret civil balear.

A distància, Cursos d'especialització