2022-2023 Curs intensiu d'Anglès del nivell B2

Vols millorar els coneixements que tens d'anglès i preparar-te per superar un examen que t'acrediti el nivell?

Amb el Curs Intensiu d'Anglès del nivell B2, a més de millorar els coneixements, podràs preparar l'examen APTIS que avaluarà i acreditarà el teu nivell d'idioma. Es treballaran els aspectes més significatius de les quatre habilitats lingüístiques: parlar, escoltar, llegir i escriure. L'examen lliure acreditatiu del nivell d'anglès no està inclòs en el curs. Podreu consultar les dates de les proves lliures que oferim a la pàgina web d'UIBIdiomes

El nivell B2, dit «avançat» o vantage, reflecteix la competència i l'especificació dels continguts que actualment estan en vigor segons el Consell d'Europa, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR): aprendre, ensenyar, avaluar.

Adreçat a

Totes les persones interessades que tinguin el nivell per a poder seguir el curs. 

Curs, Cursos d'idiomes, Educació, Feina, Humanitats, Inserció Professional, Mallorca, Presencial
Matrícula oberta