Transparència FUEIB L'OTRI ha gestionat més de 1.2 milions d'euros en contractes de R+D+I al llarg de 2018 L'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació ha captat 213.058 euros a través de convenis, patrocinis, donacions i càtedres

L'Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació (OTRI) i Projectes ha presentat avui, en el marc de les V Jornades d'Innovació i Transferència, un document que recull dades i xifres d’activitat desenvolupada l'any 2018 d’aquesta branca de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB).

L'OTRI té l'objectiu de dinamitzar les relacions entre la Universitat, les empreses i altres agents socioeconòmics per aprofitar els coneixements i els resultats de la recerca que es duu a terme a la Universitat de les Illes Balears. Les seves activitats se centren principalment en la identificació dels resultats de recerca, la seva protecció mitjançant patents i altres títols de protecció, així com la seva transferència al sector empresarial -a través de la creació d'empreses de base tecnològica (spin-off), contractes de llicència d’explotació, contractes per a la realització de projectes de R+D+I, o de formació, etc.

Al llarg de 2018, l'OTRI ha gestionat 113 contractes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per valor de 1.205.206 euros. Aquest import representa un increment del 17,4 per cent respecte de 2015.

Quant a la protecció de la innovació, l'OTRI ha gestionat 68 convenis al llarg de 2018 i ha facturat 76.000 euros per llicències d'explotació de les tecnologies i/o el coneixement de la UIB

Pel que fa a la captació de fons, al llarg de l'any 2018 s'han captat un total del 213.058 euros, dels quals 95.000 són fruit de convenis de col·laboració empresarial i patrocinis, 13.608 de donacions i 104.450 de càtedres.

A més, el nombre de persones emprenedores que han rebut assessorament de l'OTRI ha estat de 57.

Data de publicació: 07/02/2019