Càtedra Endesa Red d'Innovació Energètica Endesa i la UIB consoliden la seva col·laboració per potenciar la investigació del sector energètic Avui es signa la renovació del conveni de col·laboració entre ambdues entitats

El senyor Ernest Bonnín, director de Distribució d'ENDESA a les Balears i el doctor Llorenç Huguet, Rector de la Universitat de les Illes Balears signaran la renovació del conveni de la Càtedra ENDESA Red d'Innovació Energètica de la UIB, per potenciar la recerca i la pedagogia en el sector energètic.

Com a resultat dels cinc anys de vigència de la Càtedra ENDESA Red amb la UIB (2008-2013), s'han desenvolupat una sèrie de projectes amb resultats com:

  • Seguretat: Simulador de risc de trencament de les torres elèctriques de MT i BT, per a feines en alçada.
  • Renovables: Monitorització de l'efecte dels núvols en la producció fotovoltaica a les Illes Balears. Efectes sobre la xarxa elèctrica i sobre la generació anual prevista.
  • Mobilitat elèctrica: Simulador de consum dels vehicles elèctrics. Comparatiu respecte dels vehicles de combustió interna: costs (€/km), consum (kWh), emissions (kg CO2/km), i autonomia (km).
  • Superconductivitat: Estudis dels avantatges de la utilització de dispositius superconductors en xarxes elèctriques de distribució, en col·laboració amb el projecte europeu ECCOFLOW, limitador superconductor de corrents de curtcircuit.

La renovació del conveni permetrà la continuació d’aquestes i d’altres línies d’actuació.

A l’acte també hi assistiran el senyor Joan Ignasi Frau, responsable de Planificació de Xarxa d’ENDESA a Balears, i el doctor Miquel Roca, director de la Càtedra ENDESA Red d’Innovació Energètica de la UIB. 

Data de publicació: 04/07/2013