Assessorament en problemes derivats de la contractació de serveis turístics

Assessorament i elaboració de dictàmens i estudis a empreses o a associacions de consumidors referits a problemes derivats del Dret del turisme.

Un grup de recerca de l'àrea de Dret ofereix el seu assessorament i elaboració de dictàmens a empreses i associacions de consumidors sobre diferents problemes derivats del sector turístic. Per exemple, davant problemes de publicitat enganyosa, ja que les empreses, entre unes altres, tenen l'obligació d'informar als usuaris, prèviament a la contractació, de les condicions de la prestació de serveis i el seu preu i facilitar els béns i serveis de màxima qualitat en els termes contractats.

Altres problemes serien la responsabilitat per retard de vols o cancel·lació dels mateixos, canvi de condicions en el lloc de destinació, hotel que no compleix amb les expectatives, cancel·lació de serveis bàsics contractats en el lloc de destinació, etc.