Suport a empreses i entitats de qualsevol sector en gestió de projectes

Suport en la implantació de mètodes Lean i àgils per a la millora del rendiment de l'empresa, utilitzant eines visuals que ajudin a organitzar el treball dins l'organització, tals com KANBAN o SCRUM.

Els mètodes Lean&Agile són mètodes que pretenen millorar l'organització i funcionament dins d'una empresa a través de fórmules més visuals. Les idees principals consisteixen a descartar tot allò que no aporti un valor afegit (Lean) i adoptar mesures que facilitin el treball dins de l'empresa (Agile).

Les formes visuals més utilitzades són, entre d'altres, el model KANBAN (sistema que permet organitzar el treball i que els seus objectius principals són aconseguir productes de qualitat i acabar amb el descontrol o saturació del treball) i el model SCRUM (minimitzar els riscos de forma col·laborativa i controlada).