Catàleg de serveis i tecnologies de la UIB Etiqueta: Antioxidants

La Universitat de les Illes Balears ofereix a les empreses i institucions del seu entorn una sèrie de tecnologies i serveis especialitzats orientats a la resolució de problemàtiques i necessitats de R+D+I, els quals han estat generats a partir del coneixement i l'experiència de la seva activitat investigadora. Es tracta de serveis lligats a l'enginyeria, la consultoria especialitzada i l'assistència tècnica, així com també a patents i altres desenvolupaments concrets amb aplicació pràctica al sector productiu.

  • Estudi de càlculs renals

    Realització d'informes sobre càlculs renals (pedres del ronyó) que inclouen estudis morfoanatòmics, sobre les possibles causes que han induït la formació del càlcul i orientació clínica i terapèutica genèrica.

  • Disponible

    Utilització de proteïnes com a additius alimentaris contra la lipoxigenasa

    • Àmbit: Espanya
    • Data de sol·licitud: 27/02/1998

    La invenció s'enquadra dins del camp tècnic dels additius alimentaris que confereixen propietats funcionals als aliments i, especialment, es refereix a additius que produeixen la desactivació d'enzims responsables de l'aparició de defectes en un aliment.