Assessorament sobre construccions amb materials ecològics, sostenibles i eficients

Servei dirig a l'assessorament tècnic sobre construccions utilitzant materials ecològics, sostenibles i eficients. 

La Universitat ofereix la seva experiència en construccions amb materials ecològics i sostenibles que doten a l'edificació d'una millor eficiència energètica. Els materials que s'utilitzen de manera més habitual són, entre uns altres: palla, BTC (Bloc de Terra Comprimida); fusta, tapial, paret verda, etc.

Les parets verdes permeten que en les façanes creixin plantes especials per a superfícies verticals i regades de forma constant amb aigua circulant. La construcció de palla és una tècnica constructiva en la qual s'utilitza la palla com a bloc fonamental en substitució del material clàssic com el formigó, el maó, la pedra, etc.

Amb la utilització d'aquests materials ecològics i sostenibles en la construcció, podem obtenir beneficis com l'estalvi d'energia, pensar en fonts d'energia renovables, estalvi d'aigua, construir edificis de major qualitat, evitar riscos per a la salut, utilitzar materials obtinguts de matèries primeres generades localment o l'ús de materials reciclables, entre uns altres.

La nostra experiència

Col·laboració en el projecte Life Reusing Posidonia, amb l'objectiu de construir i monitorizar 14 habitatges de protecció pública en Sant Ferran, Formentera. Constitueix un prototip per reduir la vulnerabilitat dels entorns humans al canvi climàtic, ja que estableix mesures per reduir la producció de CO2 en un 50%. Aquests edificis suposaran els primers edificis plurifamiliares amb Qualificació Energètica A en les Illes Balears gràcies a la utilització de materials sostenibles: la posidònia, per exemple, serveix com a aïllament tèrmic i acústic; utilització d'aïllament de cotó reciclat a l'interior dels envans, etc.


Entre els objectius del projecte, destaquen els següents:

  • Reduir el 50% de consum d'energia en la seva fabricació
  • Reduir el 75% de consum d'energia en la seva vida útil
  • Reduir el 60% de consum d'aigua
  • Reduir el 50% de producció de residus. Per exemple, es contempla la utilització d'àrid reciclat que pot utilitzar-se en farciments i com a acabat de cobertes planes i procedeixen de les pròpies obres.