Suport i assessorament a infants, joves i famílies que tenen malalties cròniques

Servei dirigit a millorar la qualitat de vida dels infants, joves i famílies que pateixen una malaltia crònica i/o minoritària

Els infants i joves que pateixen malalties cròniques i/o rares no només han de fer front a tots els procediments mèdics, sinó també a l'impacte que suposa aquesta malaltia en el seu context personal, escolar, social i familiar.

Per raons de salut aquesta població es troba en una situació de vulnerabilitat, i per assegurar el seu desenvolupament integral és necessària una intervenció. Les intervencions realitzades permeten fer un diagnòstic de la situació i posar en marxa processos de recerca per minimitzar les conseqüències de la malaltia.

La Universitat compta amb un equip de professionals que té com a objectiu millorar la qualitat de vida dels infants i joves en situació de malaltia i fer front a les seves necessitats. Les seves principals línies d'actuació estan centrades a:

  • Oferir suport psicopedagògic a infants i joves residents de llarga durada o permanentment als hospitals.
  • Oferir suport psicopedagògic a infants i joves amb una malaltia rara mitjançant suport domiciliari.
  • Donar atenció psicopedagògica a les famílies dels infants i joves que tenen malalties greus.
  • Investigar per millorar la seva qualitat de vida.
  • Investigar per a la seva inclusió educativa.

La nostra experiència

INeDITHOS (Intervenció i Investigació per a la Inclusió Educativa i Tecnològica en l'Àmbit Hospitalari) és un projecte que es va posar en marxa l'any 2003 dirigit a infants i joves residents a la Unitat de Crònics del Servei de Pediatria de l’Hospital Son Espases. El seu objectiu és millorar la seva qualitat de vida en tots els àmbits i la seva inclusió social i educativa.

Aquest projecte compta amb la col·laboració d’una xarxa de més de quaranta voluntaris implicats, la majoria estudiants de la UIB, que han fet possible dur a terme activitats de suport escolar i d’oci.

El projecte combina les aportacions del voluntariat amb la metodologia aprenentatge-servei, amb l’objectiu d’acostar la Universitat a la realitat social i potenciar la transferència de coneixement

Podeu consultar més informació a les seves xarxes socials:

Facebook Indedithos

Twitter Inedithos

INEDITHOS

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats