Realització de proves de paternitat

Realització d'estudis genètics per determinar l'existència de parentiu entre pares, mares i fills, així com relacions familiars més complexes (germans, padrins, etc.). Les proves són totalment confidencials i tenen validesa judicial.

Els estudis de filiació genètica tenen com a objectiu principal determinar l'existència de parentiu entre diferents individus. Les proves més habituals són les de paternitat, encara que es poden fer proves de maternitat o de relacions familiars més complexes (germans, padrins, etc.). 

Per comprovar si aquesta relació de parentiu existeix o no es fan extraccions d'ADN a partir de mostres biològiques recollides prèviament. Es genotipen els diferents marcadors genètics i, mitjançant la seva comparació, s'obtenen els resultats amb una probabilitat de paternitat superior al 99.99%  

Les proves són totalment confidencials i tenen validesa judicial. Ajuden a resoldre casos d'investigació biològica de paternitat per qüestions relacionades amb adopcions, reagrupament familiar, immigració, herències, etc.

Nom de l'arxiu Mida
Fulletó proves paternitat

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats