2007 Dispositiu per mesurar l'envelliment dels matalassos

Definició d'un sistema que es capaç de mesurar l'envelliment dels matalassos, mitjançant un indicador que ens medeix la quantitat d'àcars acumulats en el interior del mateix. 

Colchón

El funcionament del sistema que s'ha desenvolupat capaç de mesurar el nivell d'envelliment dels matalassos radica, principalment, en la determinació de la quantitat d'àcars i, per tant, pols acumulat en el matalàs. El sistema mesura la quantitat de pols resident en l'interior del matalàs comparant-l'ho amb la transmisió i reflexió de la llum amb la les metexies d'un medi net.

Descripció

La presència d'àcars en la pols que sura en l'aire està àmpliament reconeguda. Aquests àcars són responsable d'una gran varietat de trastorns en els éssers humans quan entren en contacte amb la pell i les mucoses. Els matalassos, per les seves pròpies característiques, no poden ser rentats de la mateixa forma que la roba i, per aquesta raó, acumulen residus que són precisament el mitjà de cultiu perfecte per als àcars.

S'han desenvolupat materials resistents als àcars i tractaments acaricides que s'apliquen en la fabricació de matalassos de qualitat. No obstant això, aquests procediments tenen una validesa limitada i, malgrat retardar l'establiment de colònies d'àcars i allargar, així, la vida útil del matalàs, eliminar l'aparició d'àcars és inevitable.

Aquest sistema que s'ha desenvolupat és un indicador de quantitat d'àcars acumulats a l'interior del matalàs, per la qual cosa serà valuós per indicar a l'usuari la vida útil del mateix.

Principals avantatges

  • No afecta a la funcionalitat dels matalassos
  • Sistema intuïtiu a través de llums LED que indiquen, segons el color, si el matalàs està dins de la seva vida útil, si la quantitat de pols i àcars acumulats és elevada i la necessitat de reemplaçar-ho

Innovacions

  • Proporciona, d'una forma intuïtiva, una estimació del nivell d'àcars acumulats a l'interior del matalàs
  • Indicació de la vida útil del matalàs; quantitat de pols acumulada i necessitat de reemplaçar el matalàs
  • Adaptable i de fàcil introducció a qualsevol matalàs

Estat actual

Actualment, aquest sistema es troba protegit per una patent en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). 

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats