Determinació d’organismes paràsits

Identificació i detecció de paràsits en persones, animals i plantes així com en mostres d'aigua, aliments i/o productes industrials.

Els paràsits són agents transmissors de malalties víriques, bacterianes o protozoaries en humans, animals i plantes. Aquests organismes són responsables d'importants pèrdues econòmiques en la indústria ramadera a més de generar problemes de salut pública.

La UIB compta amb personal expert en la identificació i detecció de paràsits externs i interns presents en persones, animals domèstics i silvestres, plantes i edificacions. També es disposa dels equips necessaris per a la determinació de patògens en mostres d'aigua, aliments i/o productes industrials.

Amb la col·laboració de:

Logotipus del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats