Tècnic/a mitjà (arquitectura tècnica/enginyeria tèc. industrial)

La información que se muestra en esta url es un resumen de la oferta/práctica, y contiene únicamente los campos esenciales de ésta, para tener toda la información detallada, debe ir al botón "inscribirme" y revisar la información que ahí aparece.

  • Islas Baleares, ESPAÑA
  • 14548

Número de plazas

1

Horario

Jornada completa de dilluns a divendres en disponibilitat horària

Tipo de contrato

Temporal tiempo completo

Salario

28.000 €-39.000 €

Sector

Educación

Área funcional

Otros

Descripción del lugar

Servei/Unitat: Servei Tècnic i d'Infraestructures
Forma de provisió: nomenament com funcionari/ària interí/ina
Tipus de nomenament: Desenvolupar programes temporals que responen a necessitats no permanents de l’Administració
Categoria/escala: tècnic mitjà, cossos específics (altres serveis), subgrup A2, nivell 21

Tasques que s’han de realitzar:
Principalment tasques relacionades amb el desenvolupament dels projectes gestionats per el Servei Tècnic de la Universitat.
Participar en la implantació d’un sistema de gestió de compres i control de costos en l’execució d’obres, a més d’un sistema d’inventari de preus.
Participar en la redacció de plecs tècnics i memòries tècniques de les obres a desenvolupar al Servei Tècnic i d’Infraestructures de la Universitat.
Participar i gestionar en el seguiment dels contractes d’obres i serveis de l’àmbit del Servei Tècnic i d’Infraestructures de la Universitat, amb la possibilitat de participar en les visites d’obres, seguiment del compliment dels pressuposts i tasques bàsiques en matèria de seguretat i salut.
Elaboració de projectes d’obres de manteniment de les instal·lacions de de l’àmbit del Servei Tècnic i d’Infraestructures de la Universitat, implicant la redacció de les memòries, pressupost i plànols tècnics. Així mateix, es considera el seguiment de les mateixes.

Observaciones

Important: es tindran en compte els currículums presentats abans de les 23.59 hores del dia 27 de maig de 2024.

Idiomas

  • Catalán - C1 - Requerit

Estudios obligatorios

  • Arquitectura Técnica
  • Ingeniería Técnica industrial
  • Ingeniería Edificación