Fundació deixalles Responsable d’Instal·lacions i Coordinació de Projectes

 • Hace 15 días
 • Islas Baleares, ESPAÑA
 • 11867

Número de plazas

1

Horario

39 hores setmanals - Completa. De dilluns a divendres en horari de matí, amb disponibilitat a altres dies i franges horàries

Tipo de contrato

Indefinido tiempo completo

Salario

28.000 €-39.000 €

Área funcional

Otros

Descripción del lugar

Responsable del compliment legal de la normativa relativa a les instal·lacions i maquinària de la Fundació Deixalles i de les entitats i empreses que depenen d'ella i en cada un dels centres de feina, vetllant per l'acompliment d ela normativa relativa a la Prevenció de Riscos Laborals:
- Control de la legislació i l'acompliment de la normativa legal relativa a les instal·lacions, infraestructures, autoritzacions, acreditacions i renovacions dels diferents centres i projectes.

Responsable de la gestió i manteniment de les instal·lacions i maquinària de la Fundació Deixalles i de les entitats i empreses que depenen d'ella i en cada un dels centres de feina, vetllant per l'acompliment de la normativa relativa a la Prevenció de Riscos Laborals:
? Establir les necessitats de material i manteniment, en coordinació amb la Direcció General i el departament de Prevenció de Riscs Laborals, i elaborar propostes de millora
? Elaboració de protocols de funcionament i manteniment d’instal·lacions i maquinària
? Control de les revisions i manteniments periòdics dels sistemes de seguretat i materials (quadres elècrics, OCAs, compressors, extintors, BIEs,...)
? Control dels sistemes d’apetura i tancament de les instal·lacions i de les incidències que es puguin ocasionar (claus, alarmes, càmeres de seguretat, codis d’accés,...)
? Control, seguiment i valoració dels pressuposts relacionats amb les instal·lacions i maquinària, en col·laboració amb la responsable de compres (assesorament tècnic, control de l’execució dels pressuposts aprovats, valoració de proveïdors,...)
? Coordinar l’adaptació de l’entitat a les noves tecnologies, fomentat la incoporació d’innovació tecnològica als processos actuals de la entitat per tal de millorar la seva eficiència.

Coordinació dels RRHH del personal tècnic d'infraestructures:
- Supervisió i seguiment de les tasques
- Recepció i gestió de les necessitats detectades
- Gestió de vacances i absentismes
- Comunicació interna i coordinació amb altres àrees i departaments

Observaciones

Referent en la planificació i coordinació de grans projectes:
- Valoració, juntament amb la Direcció General, de la viabilitat de nous porjectes i noves línees d'activitat
- Planificació de grans projectes: definició d'objectius, planificació de recursos, costs i riscs, definició de tasques i associació de perfils d'execució, calendarització d'accions i seguiment d'execució de tasques
- Coordinació de totes les àrees implicades en la gestió de grans projectes, per tal de donar compliment als plaços d'execució establerts.

Participació activa en la prevenció de riscos laborals
? Complir i vetllar pel compliment de les normes de funcionament i les mesures de seguretat laboral.
? Col·laboració en la proposta i recerca de millores en la prevenció de riscos.

Coneixement i aplicació dels procediments de qualitat
? Conèixer i executar els procediments de qualitat que afecten al seu lloc de feina.
? Referent, al centre, en temes de Qualitat.
? Revisar i recercar millores en els procediments relatius al seu lloc de feina.

Període de prova: 6 mesos

Idiomas

 • Catalán - Requerit
 • Castellano - Requerit

Estudios obligatorios

 • Arquitectura
 • Arquitectura Técnica
 • Diseño Multimedia y Gráfico
 • Ingeniería Edificación
 • Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
 • Ingeniería Alimentaria
 • Ingeniería Civil
 • Ingeniería de caminos, canales y puertos
 • Ingeniería de la Salud
 • Ingeniería de materiales
 • Ingeniería de Sistemas de Información
 • Ingeniería del Medio Natural
 • Ingeniería del Medio Rural
 • Ingeniería Eléctrica
 • Ingeniería electrónica
 • Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
 • Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica
 • Ingeniería en aeronáutica
 • Ingeniería en agronomía
 • Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto
 • Ingeniería en Energías Renovables
 • Ingeniería en geología
 • Ingeniería en Geomática y Topografía
 • Ingeniería en informática
 • Ingeniería en Informática de Gestión
 • Ingeniería en Informática de Sistemas
 • Ingeniería en Materiales
 • Ingeniería en minas
 • Ingeniería en montañas
 • Ingeniería en Obras Públicas
 • Ingeniería en Organización Industrial
 • Ingeniería de Organización Industrial
 • Ingeniería en química
 • Ingeniería en Sistemas Audiovisuales
 • Ingeniería en Tecnología de Minas y Energía
 • Ingeniería en Tecnologías de Caminos
 • Ingeniería en Tecnologías de Comunicación
 • Ingeniería en telecomunicación
 • Ingeniería Forestal
 • Ingeniería industrial
 • Ingeniería Informática
 • Ingeniería Mecánica
 • Ingeniería Mecatrónica
 • Ingeniería Multimedia
 • Ingeniería Naval y Oceánica
 • Ingeniería Química
 • Ingeniería Química Industrial
 • Ingeniería Radioelectrónica Naval
 • Ingeniería Técnica agrícola
 • Ingeniería Técnica Agrícola, especialidad de Hortofructicultura
 • Ingeniería Técnica de minas
 • Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Telemática
 • Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones especialidad en Sonido e Imagen
 • Ingeniería Técnica en aeronáutica
 • Ingeniería técnica en diseño industrial
 • Ingeniería Técnica en informática de gestión
 • Ingeniería Técnica en informática de sistemas
 • Ingeniería Técnica en obras públicas
 • Ingeniería Técnica en telecomunicación
 • Ingeniería Técnica en telemática
 • Ingeniería Técnica en topografía
 • Ingeniería Técnica forestal
 • Ingeniería Técnica industrial
 • Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica Industrial
 • Ingeniería Técnica naval
 • Ingeniería Telemática
 • Ingeniería Telemática y Matemáticas
 • Gestión aeronáutica
 • Licenciatura de Informática
 • Máquinas navales
 • Matemáticas
 • Multimedia
 • Náutica y Transporte Marítimo
 • Navegación marítima
 • Radioelectrónica naval
 • Otra titulación Tecnología

Estudios deseables

 • Arquitectura
 • Arquitectura Técnica
 • Diseño Multimedia y Gráfico
 • Ingeniería Edificación
 • Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
 • Ingeniería Alimentaria
 • Ingeniería Civil
 • Ingeniería de caminos, canales y puertos
 • Ingeniería de la Salud
 • Ingeniería de materiales
 • Ingeniería de Sistemas de Información
 • Ingeniería del Medio Natural
 • Ingeniería del Medio Rural
 • Ingeniería Eléctrica
 • Ingeniería electrónica
 • Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
 • Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica
 • Ingeniería en aeronáutica
 • Ingeniería en agronomía
 • Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto
 • Ingeniería en Energías Renovables
 • Ingeniería en geología
 • Ingeniería en Geomática y Topografía
 • Ingeniería en informática
 • Ingeniería en Informática de Gestión
 • Ingeniería en Informática de Sistemas
 • Ingeniería en Materiales
 • Ingeniería en minas
 • Ingeniería en montañas
 • Ingeniería en Obras Públicas
 • Ingeniería en Organización Industrial
 • Ingeniería de Organización Industrial
 • Ingeniería en química
 • Ingeniería en Sistemas Audiovisuales
 • Ingeniería en Tecnología de Minas y Energía
 • Ingeniería en Tecnologías de Caminos
 • Ingeniería en Tecnologías de Comunicación
 • Ingeniería en telecomunicación
 • Ingeniería Forestal
 • Ingeniería industrial
 • Ingeniería Informática
 • Ingeniería Mecánica
 • Ingeniería Mecatrónica
 • Ingeniería Multimedia
 • Ingeniería Naval y Oceánica
 • Ingeniería Química
 • Ingeniería Química Industrial
 • Ingeniería Radioelectrónica Naval
 • Ingeniería Técnica agrícola
 • Ingeniería Técnica Agrícola, especialidad de Hortofructicultura
 • Ingeniería Técnica de minas
 • Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Telemática
 • Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones especialidad en Sonido e Imagen
 • Ingeniería Técnica en aeronáutica
 • Ingeniería técnica en diseño industrial
 • Ingeniería Técnica en informática de gestión
 • Ingeniería Técnica en informática de sistemas
 • Ingeniería Técnica en obras públicas
 • Ingeniería Técnica en telecomunicación
 • Ingeniería Técnica en telemática
 • Ingeniería Técnica en topografía
 • Ingeniería Técnica forestal
 • Ingeniería Técnica industrial
 • Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Electrónica Industrial
 • Ingeniería Técnica naval
 • Ingeniería Telemática
 • Ingeniería Telemática y Matemáticas
 • Gestión aeronáutica
 • Licenciatura de Informática
 • Máquinas navales
 • Matemáticas
 • Multimedia
 • Náutica y Transporte Marítimo
 • Navegación marítima
 • Radioelectrónica naval
 • Otra titulación Tecnología

Requisitos obligatorios

 • Carnet de conduir