Banca March SA - PRÀCTIQUES BANCA MARCH

 • Hace 1 mes
 • Islas Baleares, ESPAÑA
 • 11620

Número de plazas

1

Horario

DE 08:00 A 13:00

Salario

585

Sector

Bancos

Área funcional

Finanzas

Descripción del lugar

Conèixer l'operativa bancària, adquirir una visió general de les entitats financeres, millorar i potenciar les habilitats comercials de tracte amb el client. Integració en l'equip de treball assistint a reunions, formacions, etc.

Operativa de caixa: realització d'ingressos, reintegraments, cobrament de rebuts, obrir/mantenir/cancel·lar comptes i contractes, transferències, pagament d'impostos, custòdia de documents, quadri de caixa, atenció a trucades telefòniques, venta i gestió de campanyes comercials.

Operacions amb persones no residents: emissió/recepció d'ordres de pagaments a l'exterior, comptes de divises, traspassos entre residents i no residents.

Arribar a conèixer davant d'una operació de risc la seva finalitat i la solvència del sol·licitant. D'aquesta manera, analitzar, diagnosticar i prendre la decisió de concedir o denegar el risc.

Eines: Microsoft Outlook/Excel, Word, etc. i Terminal Financer Banca March.

Estudios obligatorios

 • Administración de Empresas
 • Administración de Empresas y Derecho
 • Administración de Empresas y Turismo
 • Economía
 • Economía y Turismo
 • Turismo
 • Derecho
 • Relaciones Laborales