Màster en Gestió Turística (MTA). Títol propi de la UIB (65 ECTS). Any Acadèmic 2022-23

Horari

  • De dilluns a dijous de 18.30 a 21.30h.
  • Divendres de 16.30 a 21.30h.
  • Excepcionalment algun dissabte al matí, de 9 a 14h.

Abans de l'inici del curs (del 10 al 17 d'octubre) es durà a terme un curs d'anivellació de Matemàtica Financera, de caràcter optatiu.

Quines sortides professionals tendré?

Qualsevol àmbit de la direcció d'empreses turístiques tant per a establiments individuals o pertanyents a petits grups, com dins de qualsevol departament.

Alguns alumnes també han optat per la consultoria en àmbits específics com el màrqueting hoteler o les finances. Donada la nostra experiència de més de 25 edicions hem constatat que els alumnes del MTA en la seva majoria es decanten per incorporar-se a les principals cadenes hoteleres nacionals o internacionals que els reconeixen els estudis i els proposen plans de carrera interns passant per diferents establiments de tot el món però sempre en llocs relacionats amb la gestió i direcció.

Avaluació

Per a poder ser avaluat del màster cal assistir al manco al 80 per cent de les sessions presencials.

La valoració dels alumnes es fonamenta en l'avaluació continua, basada en l'assistència i la participació, així com la superació de probes pràctiques i elaboració d'un projecte de fi de màster.

Idioma

Els idiomes vehiculars del curs ,serà principalment, el castellà. És possible que alguna sessió sigui en anglès.

Curs, Presential, Estudi propi