Expert Universitari en Justícia Restaurativa i Mediació Penal, Penitenciària, Juvenil i Sanitària. Títol propi de la UIB (16 ECTS)

Matrícula

El preu del curs és de 950€. Hi ha la possibilitat de pagar en dos terminis, 500€, en el moment de formalitzar la matrícula i la resta al mes de març

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de que no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a què es pugui dur a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

Curs, Dret, Expert Universitari, Presential, Estudi propi