Curs d’Actualització Universitària en Experimentació Científica com a Eina Didàctica a l’Educació Primària. Títol propi de la UIB (9 ECTS)

Professorat

·         Akaarir, Mourad. Biòleg. Professor de la UIB.

·         Bona, Carles. Físic. Professor de la UIB.

·         Casasnovas, Rodrigo. Químic. Professor de la UIB.

·         Donoso, Josefa. Química. Professora emèrita de la UIB.

·         Eim, Valeria. Química. Professora de la UIB

·         Ferrer, Laura. Química Professora de la UIB.

·         Forteza, Maria Dolors. Pedagoga. Professora de la UIB.

·         Gago, Jorge. Biòleg. Professor de la UIB.

·         Gamundi, Antoni. Biòleg. Professor de la UIB.

·         Mariño, Laura. Institute de Biologie Structurale. Grenoble.

·         Molinos, Francesca. Física. Professora de la UIB.

·         Moreno, Juan. Pedagog. Professor de la UIB.

·         Nicolau, Cristina. Biòloga. Professora de la UIB.

·         Palomino, Carlos. Químic. Professor de la UIB.

·         Picornell, Catalina. Física. Professora de la UIB.

·         Professorat del CEIP Badies (Llucmajor).

·         Turnes, Gemma. Química. Professora de la UIB.

·         Vadell, Jaume. Biòleg. Professor de la UIB.

Curs, Curs d'Actualització Universitària, Educació i Psicologia, Centres educatius, Educació, Presential, Estudi propi, UIBTalent