Curs d’Actualització Universitària en Experimentació Científica com a Eina Didàctica a l’Educació Primària. Títol propi de la UIB (9 ECTS)

Continguts

L'ensenyament de les Ciències Naturals a l'Escola Primària

• Les Ciències Naturals a l'educació primària i la competència en ciència i tecnologia. Ciència, tecnologia i societat. Activitats d'iniciació al mètode científic.
• Metodologies didàctiques a l’escola de primària.
• Metodologies didàctiques de les Ciències Naturals a primària. Aprendre a ensenyar ciències.
• La seguretat i els riscs a l’aula de ciències de primària
• L’ús de les TIC a l’ensenyament de les ciències.
• Experiències a l’escola. L’organització de l’aula de ciències a l’escola.

Tallers d'Experimentació a l'Aula de Primària

• Experimentar amb la matèria: substàncies, mescles i dissolucions.
• Predicció de canvis en el moviment o en la forma dels objectes.
• Les propietats i transformacions físiques de la matèria: la densitat, la flotabilitat i els canvis d'estat.
• Experimentar amb l'aire i la pressió atmosfèrica.
• La matèria i l’energia: la càrrega elèctrica, l’electricitat i l’energia química.
• Experimentar amb el magnetisme i l’electromagnetisme.
• Experimentar amb la llum i les seves propietats.
• Aplicar la ciència a la construcció de màquines: la tecnologia.
• Experimentar amb les transformacions químiques: la química de la vida quotidiana.
• Els éssers vius vists a través del microscopi i la lupa binocular.
• El cos humà: estructura i funcionament.

Curs, Curs d'Actualització Universitària, Educació i Psicologia, Centres educatius, Educació, Presential, Estudi propi, UIBTalent