Especialista Universitari en Dret Antidiscriminatori i Pràctica jurídica amb Perspectiva de Gènere. Títol propi de la UIB (30 ECTS)

Preu i condicions

Gràcies al finançament de l'Institut Balear de la Dona, el cost de matrícula pels cursos d'especialista i d’expert és de 400 euros, i pels cursos d’actualització universitària, de 100 euros.

La direcció del curs es reserva el dret d’anul·lar-lo en cas que no s’arribi al nombre mínim d’alumnat perquè es pugui impartir.

Es retornarà l’import de la matrícula en cas de no admissió o d’anul·lació del curs.

Curs, Dret, Educació i Psicologia, Educació, Eivissa, Especialista Universitari, Mallorca, Menorca, Institucions públiques, Semi-presential, Estudi propi, UIBTalent