2023-2024 Màster de Formació Permanent en Manteniment d’Edificis. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Aquest curs es durà a terme en el curs 2024/25. Si estau interessats podeu deixar les dades al botó t'informam sobre la nova edició!

Amb la realització d'aquest màster podràs conèixer la normativa relacionada amb el manteniment i entendre les diferents millores de l'eficiència energètica que es poden aplicar a cada edifici en funció de l'ús al que estan destinats: públic, residencial públic i residencial habitatge.

Aplicar els procediments para la gestió i planificació de les tasques de manteniment aplicant millores de l'eficiència energètica als sistemes constructius i a les instal·lacions dels edificis destinats als usos esmentats anteriorment. Sent molt rellevant la formació que s’impartirà relacionada amb tots els elements de l’envoltant de l’edifici i l’adequat funcionament de les instal·lacions, en el que afecta a l’estanquitat, l’estalvi energètic, reducció de la contaminació i la sostenibilitat.

La creació d’aquest màster està motivada per la necessitat de formar especialistes en la matèria, tenint en compte que la seva mentalitat sigui aplicar l'eficiència energètica en aquestes operacions. De cada vegada més, és necessari mantenir el parc immobiliari, començant principalment per l'escalada de preus del mercat i és per això que comença a ser imprescindible considerar la millora energètica del parc edificat.

Amb l’obtenció del títol de màster o qualcun d’especialista s’aconseguirà un alt nivell d’especialització a l’àmbit del manteniment.

El Màster s'estructura mitjançant dos títols propis d'especialista universitari:

"Especialista Universitari en Manteniment de les Instal·lacions dels Edificis. Títol propi de la UIB (30 ECTS)"

“Especialista Universitari en Manteniment dels Sistemes Constructius dels Edificis. Títol propi de la UIB (30 ECTS)”

Adreçat a

Als tècnics amb atribucions a l'àmbit dels edificis públics, residencial públic i residencial habitatge. Que la llei d'Ordenació de l'Edificació (LOE) contempli que poden realitzar les funcions a l’àmbit del manteniment i vulguin ampliar la seva formació relacionada amb el manteniment d’aquests edificis.

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Curs, Educació, Enginyeria i Arquitectura, Master´s Degree, Presential, Rehabilitació, Estudi propi, UIBTalent