2023-2024 Màster en Formació Permanent de Polítiques Públiques. Títol propi de la UIB (60 ECTS) - Preinscripció

Aquest curs es durà a terme en el curs 2024/25. Si estau interessats podeu deixar les dades al botó t'informam sobre la nova edició!

La incorporació a la funció pública de noves persones amb talent que disposin d'una formació sòlida, innovadora i crítica de la gestió pública, així com la consolidació i millora de la formació i les capacitats de les persones que actualment presten serveis a l'Administració (especialment en llocs de responsabilitat directiva), són dos motius bàsics per emprendre aquesta iniciativa de formació universitària en gestió de polítiques públiques.

Aquest postgrau està emparat per un conveni entre la UIB, la FUEIB, el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca. Gràcies al finançament del Govern i del Consell, es podrà oferir un preu de matrícula que incentivi el col·lectiu destinatari a cursar-lo. El fet que els gestors públics tinguin una bona formació revertirà en tota la població de les Illes Balears.

Aquest estudi ha de fomentar la recerca que es pugui fer en aquest àmbit, especialment important en aquests moments de canvi en les administracions públiques.

Les persones interessades hauran de formalitzar la preinscripció en línia http://www.fueib.org/curs/MGESTP i incorporar a la mateixa plataforma el DNI i una declaració responsable segons model que podeu obtenir a la pàgina web.

 

A qui s'adreça?

A empleats públics de tots els nivells que tinguin una titulació universitària o equivalent*, a més de les persones que no treballin a l'administració i que tenguin interès en la temàtica.

*Titulació universitària oficial (estudis universitaris, ensenyaments artístics superiors, formació professional de grau superior, ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny de grau superior, ensenyaments esportius de grau superior o qualsevol altra estudi que, d'acord amb la legislació orgànica estatal en matèria d'educació, és consideri educació superior).

Període preinscripció

2on Període d'inscripció 

1. Preinscripció: fins 7 de setembre. Les persones interessades hauran de formalitzar la preinscripció en línia http://www.fueib.org/curs/MGESTP i incorporar a la mateixa plataforma el DNI i una declaració responsable segons model que podeu obtenir a la pàgina web.

2. Publicació llista provisional d'alumnat admès: 12 de setembre

3. Període d'al·legacions: del 13 - 18 de setembre

4. Publicació de la relació definitiva persones admeses: 20 de setembre.

5. Formalització de matrícula amb aportació documental: del 21 fins el 28 de setembre. 

 

1 er Període d'inscripció 


1. Preinscripció: fins 17 de juliol. Les persones interessades hauran de formalitzar la preinscripció en línia http://www.fueib.org/curs/MGESTP i incorporar a la mateixa plataforma el DNI i una declaració responsable segons model que podeu obtenir a la pàgina web.

2. Publicació llista provisional d'alumnat admès: 20 de juliol

3. Període d'al·legacions: del 21 de juliol - 5 de setembre

4. Publicació de la relació definitiva persones admeses: 8 de setembre.

5. Formalització de matrícula amb aportació documental: de l'11 fins el 15 de setembre. 

Llista definitiu alumnat admès 2on període

Període d'al·legacions 2on període preinscripció del 13 al 18 de setembre

Actualment no pot emplenar aquest formulari.
Llistat definitiu alumnat admès 1er període

Objectius de Desenvolupament Sostenible:

Blended learning, Conveni, Curs, Dret, Educació, Eivissa, Formentera, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Mallorca, Master´s Degree, Menorca, Estudi propi, UIBTalent