2022-2023 Examen lliure de Català del nivell C2 (juny 2023)

Examen lliure de llengua catalana. Nivell C2. Presencial: Mallorca, Menorca i Eivissa

Els exàmens de català del Servei Lingüístic es regeixen pel Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge i l'avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar a aquest enllaç.

Opuscles de nivell i models oficials d'exàmens

Els opuscles dels certificats de llengua catalana contenen la descripció del nivell, els objectius i l'avaluació. Així mateix, inclouen l'estructura de la prova, la valoració i un model.

Podeu consultar els opuscles dels nivells i models oficials d'exàmens a aquest enllaç.

SOLUCIONARI Qualificacions definitives C2 juny Curs, Presential, UIBTalent