Operacions de moviments i lliurament de productes en la indústria química CONTRACTE DE FORMACIÓ I APRENENTATGE - FORMACIÓ DUAL

Nivell de qualificació: 2

Família professional: Química

Àrea professional: Procés químic

Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Tasques:

Al centre d'UIBTalent Formació Avançada: formació relacionada amb operacions de moviments i lliurament de productes en la indústria química. 

A l'empresa: realització de tasques de recepció, expedició, condicionament i aprovisionament logístic de productes químics. Aplicació pràctica dels continguts treballats dins l'aula. 

Requisits:

 • Tenir més de 16 anys i no complir els 30 anys abans del començament del contracte
 • Estar inscrit al SOIB com a demandant de feina en el moment de selecció de l'alumnat
 • Tenir la ESO o un grau mitjà de formació professional no pertanyent a la família de la indústria química*
 • Complir els requisits legals per tenir un contracte de formació.

S'ofereix:

 • 24 places en diferents empreses de Mallorca del sector químic
 • Contracte de formació i aprenentatge a càrrec de cada empresa de 12 mesos de durada (1.800 hores)
 • Període: del mes de març de 2018 al mes de març de 2019
 • La retribució durant el periode formatiu serà de 729,59 euros; si es formalitza un contracte posterior, la retribució serà segons conveni de la indústria química
 • Període formatiu de 575 hores al centre de formació, i tutorització al centre de treball
 • En acabar s'obtindrà el certificat de professionalitat de la formació cursada
 • Possibilitat de continuar contractat una vegada finalitzat el contracte de formació-aprenentatge

* Si tens una titulació superior no pots aprofitar aquesta oferta.