Màster de Formació Permanent en Suport Educatiu. Títol propi de la UIB (60 ECTS)

Preu de Matrícula

El preu del màster, gràcies al conveni signat amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears, és de 1.383 euros 

Hi ha la possibilitat de fraccionar el pagament: 600 euros en el moment de formalitzar la matrícula i resta en un o dos terminis mes fins al mes de gener.

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de què no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a  dur-se a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

Curs, Educació i Psicologia, Estudi propi, Màster, Presencial