Màster en Direcció d'Empreses de Serveis (MBA). Títol propi de la UIB (65 ECTS). I ED. EIVISSA Any Acadèmic 2022/23

Horari

  • Divendres de 16.30 a 21.30h.
  • Dissabtes de 9 a 14h.

Quines sortides professionals tendré?

Els graduats en MBA estan capacitats per a incorporar-se professionalment en qualsevol sector d'activitat empresarial d'àmbit nacional i internacional i ocupar llocs de responsabilitat a empreses multinacionals i en activitats com direcció general, o de qualsevol àrea funcional, consultoria i assessoria d'empreses, o per a la creació, organització i direcció del seu propi projecte..

Avaluació

Per a poder aprovar les assignatures del màster cal assistir al manco al 80 per cent de les sessions presencials.

La valoració dels alumnes es fonamenta en l'avaluació continua, basada en l'assistència i la participació, així com la superació de proves pràctiques i elaboració d'un projecte de fi de màster.

Idioma

Els idiomes vehiculars del curs serà, principalment, el castellà. És possible que alguna sessió sigui en anglès.

Curs, Dret, Eivissa, Estudi propi, Gestió d'Empreses, Economia i Turisme, Màster, Presencial
Matrícula oberta