Màster de Formació Permanent en Audició i Llenguatge. Títol propi de la UIB (60 ECTS).

Preu i condicions

El preu del màster, gràcies al conveni signat amb la Conselleria d'Educació i Formació Professional, és de 1.383 euros 

Existeix la possibilitat de pagar en tres terminis: 383 euros en el moment de formalitzar la matrícula i dos terminis de 500 euros (als mesos d'octubre i de desembre).

La direcció del curs es reserva el dret d'anul·lar-lo en cas de què no s'arribi al nombre mínim d'alumnes per a  dur-se a terme.

Només es retornarà l'import de la matrícula en cas de no admissió de l'alumne o anul·lació del curs.

Curs, Educació, Educació i Psicologia, Estudi propi, Màster, Presencial, UIBTalent