Expert Universitari en Altes Capacitats Intel•lectuals: Detecció, Avaluació i Intervenció. Títol propi de la UIB (20 ECTS)

Continguts

Mòdul 1: Conceptualització i naturalesa de les ACI

1.1: El concepte actual de la intel·ligència

1.2: Desenvolupament cognitiu i intel·lectual

1.3: Tipologia i característiques de les ACI

Mòdul 2: Eines i instruments per a l'aproximació mètrica a les ACI

2.1: Detecció i identificació

2.2: Pràctiques d'identificació en EI i EP

2.3: Identificació oculta

2.4: Precocitat i atenció primerenca

2.5: Pràctiques d'identificació en ESO i adults

Mòdul 3: Intervenció escolar

3.1: Marc normatiu

3.2: Les ACI en el context escolar

3.3: Orientació Vocacional

3.4: El professorat i les ACI

Mòdul 4: Estratègies i metodologies educatives

4.1: Alternatives per la intervenció educativa (I)

4.2: Alternatives per la intervenció educativa (II)

4.3: Alternatives per la intervenció educativa (III)

4.4: Alternatives per la intervenció educativa (IV)

4.5: Models educatius generals per a l'alumnat amb ACI

4.6: El treball de les ACI a l’aula de Educació Infantil (EI)

4.7: El treball de les ACI a l’aula de Educació Primària (EP)

4.8: El treball de les ACI a l’aula de Educació Secundària (ESO)

Mòdul 5: Metodologies actives i ACI

5.1: Aprenentatge cooperatiu

5.2: Flipped classroom

5.3: Aprenentatge basat en el desenvolupament de destreses de pensament crític

5.4: Tecnologies i ACI

5.5: Multinivell en EI i EP

5.6: Multinivell en ESO

Mòdul 6: El treball amb el talent

6.1: Estímul del talent

6.2: El treball amb la creativitat

6.3: Intervenció cognitiva

Mòdul 7: Intervenció soci/familiar

7.1: Gènere i ACI

7.2: Les ACI en el context familiar

7.3: Intervenció terapèutica amb les ACI

Mòdul 8: Seminaris d’actualitat i conferències convidades

Centres educatius, Ciències i Ciències de la Salut, Curs, Educació, Educació i Psicologia, Eivissa, Estudi propi, Expert Universitari, Formentera, Infància, Mallorca, Menorca, Presencial, UIBTalent
Matrícula oberta